(Chinhphu.vn) – Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
TTTCP%20Le%20Minh%20Khai8%20(6)
Phó Thủ tướng Lê Minh  Khái

– Ngày sinh: 10/12/1964     Nam/Nữ: Nam       Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

– Thành phần gia đình: Nông dân;                                                                                  

– Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kỹ sư kinh tế

– Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 13/7/1991

– Ngày vào Đảng: 14/8/1990          Ngày chính thức: 14/8/1991

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kĩ sư kinh tế

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Nga C

– Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì

– Kỷ luật: Không

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1991 – 7/1995:

Cán bộ, Phó Trưởng phòng Kế toán, Liên hiệp Khoa học sản xuất In – LIKSIN, Thành phố Hồ Chí Minh.

7/1995 – 3/1996:

Phó Văn phòng, Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh – FTDC.

3/1996 – 3/1998:

Kiểm toán viên, Phó Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3/1998 – 12/1999:

Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

12/1999 – 7/2005:

Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

7/2005 – 3/2007:

Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).

3/2007 – 3/2014:

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3/2014 – 6/2014:

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014 – 10/2015:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015 – 01/2016:

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

01/2016 – 6/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016 – 10/2017:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

10/2017 – 11/2018:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5/2018); Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (02/2018).

12/2018 – 10/2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 10/2020 đến nay:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

                                                       Tháng 7 năm 2021