Tính từ là gì tiết lộ sau tính từ là giới từ gì

TÍNH TỪ Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…. Phân biệt từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, từ chỉ trạng thái : – Từ chỉ đặc điểm : Đặc điểm là nét riêng biệt, là vẻ riêng của một một sự … Đọc tiếp

Chủ từ là gì chú thích sau chủ từ là gì

Các bộ phận cấu thành câu (basic sentence elements) tuy chỉ chiếm 3% trong số các câu hỏi liên quan đến ngữ pháp trong TOEIC nhưng phần kiến thức này sẽ tạo tiền đề tốt để hoàn thành những kiến thức ngữ pháp khác. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về chủ ngữ … Đọc tiếp