Tệp là gì minh họa tệp tin là gì có mấy loại tệp tin nêu cách đặt tên tệp tin

Tệp, còn được gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. 1. Tệp và thư mục a) Tệp (file) và tên tệp (file name) Tệp, còn được … Đọc tiếp