Vùng sâu vùng xa tiếng anh là gì diễn giải liên kết vùng tiếng anh là gì

… Linh: “Colleague” là bạn đồng nghiệp, “comrade ” (/’kmrid/) là đồng chí thì Linh biết rồi, còn “partner” có phải là đối tác, cộng sự hay một người làm cùng với mình việc gì đó, gần giống … nghĩa là “bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng”, “playmate” là bạn cùng chơi, … Đọc tiếp

Nguyên nhân tiếng anh là gì bình luận về nguyên nhân chính tiếng anh là gì

Khi ở nhà hay trên trường lớp chúng ta luôn bắt gặp những trường hợp cần phải giải thích nguyên nhân của một sự vật, sự việc nào đó. Chẳng hạn như lí do đi học muộn hay lí do về nhà muộn. Những lúc như vậy bạn đang bối rối không biết phải nói … Đọc tiếp