Marketing là làm gì cùng tìm hiểu làm content marketing là gì

Môi Trường Học Tập Tiến sĩ Ngành đào tạo Thạc sĩ Ngành đào tạo Đại học chính quy Ngành đào tạo Đào tạo Quốc tế Liên thông – Bằng 2 – Từ xa Đăng ký Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP.HCM, trong 8 nhóm ngành nghề có nhu cầu … Đọc tiếp

Ngành marketing là gì lý giải ngành marketing online là gì

Marketing được chuyển ngữ trong tiếng Việt làtiếp thị- viết tắt từ cụm từ:Tiếp cận thị trường. Định nghĩa từ Hiệp Hội MKT của Mỹ –American Marketing Association(AMA) “MKT được xem như là một chức năng tổ chức và là một tiến trình bao gồm thiết lập (creating), trao đổi (communication), truyền tải (delivering) các … Đọc tiếp