Net sales là gì chú thích net sales revenue là gì

Net sales chính là doanh thu thuần. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về khái niệmsales là gì thì hãy đọc bài viết dưới đây ngay nhé! Net sales là gì? Net sales, hay doanh thu thuần là tổng doanh thu của một doanh nghiệp sau khi đã trừ đi chi phí … Đọc tiếp

Sales tax là gì ý nghĩa sales tax là thuế gì

Thuế thương vụ (tiếng Anh: Sales Tax) là thuế tiêu thụ được chính phủ áp lên việc bán hàng hóa và dịch vụ. Thuế thương vụ hay thuế bán hàng là thuế tiêu thụ được chính phủ áp lên việc bán hàng hóa và dịch vụ. Thuế thương vụ thông thường được đánh thuế tại … Đọc tiếp