Given name là gì bình luận về first given name là gì

HF: Bạn sẽ bắt gặp các thuật ngữ như First Name, Last Name, Middle Name khi phải nhập các yêu cầu truy cập vào các website nước ngoài mà bạn muốn đăng ký thành viên hoặc mua hàng, thanh toán online khi bạn muốn đăng ký tài khoản hay thậm chí là làm đơn xin … Đọc tiếp

Surname và given name là gì mô tả given name là gì

Bên cạnh First Name, Last Name hay Middle Name thì Surname và Given Name củng là những từ ngữ gọi tên được nhiều người thắc mắc về ý nghĩa và cách sử dụng cho đúng. Vậy Surname là gì? Given Name là gì? Điền Surname và Given name như thế nào? Cùng tìm hiểu qua … Đọc tiếp

Given name là tên gì lý giải given name là gì

Given Name là gì vậy mọi người?Trước giờ mình chỉ nghe có first name, last name chứ chưa nghe Given Name bao giờ! Mọi người giúp mình giải thích và cách sử dụng với a! Cám ơn mọi người! Như bạn cũng đã biết trong tiếng anh việc gọi tên sẽ có một chút khác biệt … Đọc tiếp