Csv là gì bình luận về file csv là gì

Cả Excel và csv giúp lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng. Bên cạnh sự giống nhau này thì có những điểm khác biệt về tính năng và cách sử dụng của từng cái. Hãy thảo luận về những sự khác biệt trong bài viết chi tiết này ExcelCSV Đây là một tập tin nhị … Đọc tiếp