Csv là gì bình luận về file csv là gì

Cả Excel và csv giúp lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng. Bên cạnh sự giống nhau này thì có những điểm khác biệt về tính năng và cách sử dụng của từng cái. Hãy thảo luận về những sự khác biệt trong bài viết chi tiết này ExcelCSV Đây là một tập tin nhị … Đọc tiếp

File csv là gì làm rõ file có đuôi csv là gì

Excel cho Microsoft 365Outlook cho Microsoft 365Outlook 2019Excel 2016Outlook 2016Excel 2013Office dành cho doanh nghiệpQuản trị viên Microsoft 365Outlook 2013Excel 2010Outlook 2010Outlook 2007Thêm…Ít hơn Tệp CSV (Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy) là một loại tệp đặc biệt mà bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa trong Excel. Thay vì lưu trữ thông tin trong … Đọc tiếp