Kpi là gì chú thích bsc kpi là gì

KPI – tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức … Đọc tiếp

đánh giá là gì cùng câu hỏi đánh giá bsci là gì

Một trong những hoạt động quan trọng của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng, đó là đánh giá chất lượng. Hoạt động đánh giá hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích không tưởng cho tổ chức, doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về đánh giá chất … Đọc tiếp