Code first là gì định nghĩa của code first migrations là gì

I. Khái niệm Code First trong ASP .NET MVC Trong asp mvc ta có 2 cách tiếp cận chính đó là database first và code first, với 1 bài toán yêu cầu nghiệp vụ thay đổi liên tục và phát triển nhanh chóng thì code first sẽ là mô hình tiếp cập phù hợp hơn … Đọc tiếp

Entity framework code first là gì cũng như model first entity framework là gì

Code First là gì? Entity Framework đã giới thiệu cách tiếp cận Code First trong Entity Framework 4.1. Code First chủ yếu hữu ích trong Thiết kế hướng domain. Trong cách tiếp cận Code First, bạn tập trung vào miền của ứng dụng và bắt đầu tạo các lớp cho thực thể miền thay vì … Đọc tiếp