Cơ quan có thẩm quyền tiếng anh là gì thắc mắc thẩm quyền tiếng anh là gì

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Là một và/hoặc một số cơ quan Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các cơ quan sau: Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố, Sở Quy … Đọc tiếp

Cơ quan thuế tiếng anh là gì ý nghĩa cơ quan thuế là gì

Chi cục thuế là tổ chức quản lý về thuế trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh, chi cục thuế được đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố. Người đứng đầu chi cục thuế có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về các hoạt động của chi cục thuế … Đọc tiếp

Cơ quan chức năng tiếng anh là gì mô tả phòng chức năng tiếng anh là gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) Vietnamese term or phrase: cơ quan chức năng English translation: relevant departments/agencies Entered by: Mien H. Luu 04:57 Oct 17, 2012 Vietnamese to English translations Social Sciences – Government / Politics / Administrative agencies Vietnamese term or phrase: cơ quan chức năng Làm việc với các cơ quan chức … Đọc tiếp

Cơ quan chủ quản tiếng anh là gì tại sao lại có câu cơ quan quản lý nhà nước tiếng anh là gì

Thuật ngữ quản lý dự án Posted on April 2, 2017May 31, 2017 Author andy.topbinhduong.net Leave a comment Statement of Final Account-Bản cân đối kế toán cuối cùngODA grant-ODA không hoàn lạigrace period-Thời gian ân hạnConcessional credit-Khoản vay ưu đãiTied loan-Khoản vay có ràng buộcAllocated from State budget-Cấp phát từ ngân sách nhà nướcOn-lending từ-Cho … Đọc tiếp