Ceo là gì cùng giải thích nghĩa ceo foody là gì

CEO là giám đốc điều hành( viết tắc của từ Chief Executive Officer ), có nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển công ty lớn mạnh. Đảm bảo hoành thành các mục tiêu do hội đồng quản trị đề ra. Đây là câu trả lời ngắn gọn nếu bạn … Đọc tiếp

Khách sạn là gì diễn giải arr khách sạn là gì

Khách sạn là một trong những không gian lưu trú xuất hiện phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn sử dụng. Khi nhắc tới khách sạn, nhiều người hình dung đó là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời với dịch vụ chất lượng. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để nói về khách sạn. … Đọc tiếp