Ceo là gì cùng giải thích nghĩa ceo foody là gì

CEO là giám đốc điều hành( viết tắc của từ Chief Executive Officer ), có nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển công ty lớn mạnh. Đảm bảo hoành thành các mục tiêu do hội đồng quản trị đề ra. Đây là câu trả lời ngắn gọn nếu bạn … Đọc tiếp

Cfo là gì tại sao lại có câu ceo cfo là gì

Các doanh nghiệp hiện nay sở hữu nhiều thuật ngữ như CEO, CFO, CMO, … Tuy nghe khá “quen tai” nhưng những câu hỏi như CEO là gì? CFO làm gì? … và hàng tá câu hỏi khác vẫn thường xuyên xuất hiện về những thuật ngữ “quen” mà “lạ” này. Hôm nay, hãy cùng … Đọc tiếp