Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021: Thái Kiến Thuận

Thành tích/Khen thưởng:

– Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XII, năm 2021

– Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương

– Tham mưu và triển khai các dự án phòng và chống dịch COVID-19 tiêu biểu

– Có thành tích xuất sắc trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi

– Tham mưu tổ chức thành công chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Bình Dương năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

– Thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các đoàn viên, công đoàn viên nâng cao tay nghề cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong các cuộc thi tay nghề

– Tích cực thực hiện các công trình phúc lợi, công trình thanh niên gây quỹ như: Phát chổi, thu gom mủ tạp chất, cạo mủ cây cao su…

– Chủ nhiệm CLB Tình nguyện xanh, Chủ nhiệm CLB Hạt giống từ tâm

PV

Viết một bình luận