Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021: Nguyễn Tiến Khoa

Thành tích/Khen thưởng:

– Chứng nhận tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” tỉnh Bình Dương, năm 2021

– Tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên app Thanh niên Việt Nam, năm 2021

– Giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương

– Giải Ba cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên, năm 2021

– Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cấp Trung ương, năm 2021

– Top 21 Sinh viên thanh lịch tỉnh Bình Dương, năm 2021

PV

Viết một bình luận