Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021: Đỗ Xuân Tình

Thành tích/Khen thưởng:

– Giải Nhất nghề mộc dân dụng tại hội thi tay nghề tỉnh Bình Dương, năm 2019

– Giải Nhất nghề mộc dân dụng hội thi tay nghề cấp bộ, năm 2020

– Huy chương Đồng nghề mộc dân dụng kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

– Danh hiệu Đoàn viên xuất sắc, tham gia tích cực phong trào Đoàn, cấp trường năm 2019

– Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp trường, năm 2020

– Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp Tỉnh, năm 2020

– Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp Trung ương, năm 2020

PV

Viết một bình luận